Nienke schouwstra                   denkstimulatie Coaching Begripsvorming & Advies

Nienke Schouwstra is een zelfstandige coach die is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en jongeren. Meestal hebben zij een beperking in het autistisch spectrum waardoor ze extra moeilijkheden ondervinden in het vinden van aansluiting bij anderen of het verwerken van informatie. Vanuit haar huis in Sneek medieert Nienke haar cliënten meestal een uur per week met het plannen van taken, het verkrijgen van overzicht bij opdrachten en het inschatten van sociale situaties.

Vooral de overgang van basisschool naar de middelbare school kan door hen als een onoverzichtelijke chaos worden ervaren. Het aanbrengen van structuur  in het aanbod van prikkels geeft dan rust en overzicht. Door deze mediatie ontwikkelen de kinderen zelf strategieën die weer in verschillende nieuwe situaties kunnen worden toegepast. Uiteindelijk wordt daardoor ook zelfvertrouwen in sociaal lastige situaties ontwikkeld en leren ze zelfstandig te handelen.

“Als je moet leven vanuit een beperking ziet je wereld er heel anders uit, en gelden er voor jou vaak andere spelregels dan voor de meeste andere mensen.” Veel kinderen hebben een probleem in het autistisch spectrum waardoor ze de hun aangeboden informatie anders verwerken en interpreteren. Vooral voor kinderen en jongvolwassenen is dit een grote uitdaging, want ze moeten in deze verwarrende levensfase al zoveel leren. Een externe coach om leerstrategieën te ontwikkelen is dan een enorme hulp. Professor Feuerstein heeft in Israël een methode ontwikkeld, die er net als Piaget vanuit gaat dat er voor ieder mens geen plafond in de ontwikkeling bestaat. Met andere woorden: er is altijd ontwikkeling  mogelijk. Met deze methode als basis, gecombineerd met  mijn persoonlijke inzet, kan de ontdekkingstocht beginnen!

Nienke Schouwstra